06-06-2015

Zaterdag 6 juni - werkplaats gesloten. Optreden Boschveldtuin

Vandaag is de werkplaats gesloten. Reden is de dag van de Stadslandbouw in 's-Hertogenbosch. De 56% Boschveldband verzorgt de muziek in de Boschveldtuin. Dus ik ben daar ook met mijn gitaar.
links:  dag van de Stadslandbouw , Boschveldtuin

Smalle weegbree; wilde plant, smaakt beetje paddestoelachtig